Uniterra

Uniterra là chương trình phát triển quốc tế hàng đầu tại Canada, được thực hiện với sự hỗ trợ tài chính từ Cơ quan Phát triển Quốc tế (Global Affairs Canada). Uniterra là sáng kiến chung và được phối hợp thực hiện bởi hai tổ chức phi chính phủ danh tiếng của Canada – WUSC và Trung tâm nghiên cứu và hợp tác quốc tế (CECI). Trong hơn 10 năm, chương trình đã tạo dựng được nhiều mối quan hệ hợp tác sâu rộng, bền vững tại châu Á, châu Phi và châu Mỹ.

Uniterra tin rằng phụ nữ và thanh niên là hai nhóm đối tượng đóng vai trò quan trọng trong công cuộc phát triển kinh tế, vì vậy, chúng tôi triển khai các chương trình tình nguyện và phát triển quan hệ đối tác nhằm góp phần nâng cao năng lực, tăng cơ hội việc làm và thu nhập, từ đó trao quyền cho phụ nữ và thanh niên.

Trong khuôn khổ của chương trình giai đoạn 3 (2015-2020), Uniterra sẽ được thực hiện tập trung vào hai lĩnh vực Du lịch và Công nghệ Thông tin & Truyền thông (ICT) trên 9 tỉnh thành trong cả nước (Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Bình Thuận, TP Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Trà Vinh, Vĩnh Long và Kiên Giang).

Mục đích cuối cùng của Uniterra 3 hướng đến là thông qua phương thức tiếp cận hệ thống thị trường (market system approach) sẽ góp phần cải thiện điều kiện kinh tế và xã hội của hơn 200.000 phụ nữ và thanh niên Việt Nam (độ tuổi 18 – 24) bằng việc xây dựng kỹ năng hướng nghiệp và giới thiệu việc làm ổn định và có thu nhập cao trong ngành Du lịch và ICT.