Phát triển sự nghiệp

????????????????????????????????????

Tài liệu hỗ trợ sinh viên trong định hướng nghề nghiệp, từ các viết lý lịch, thư xin việc cho đến các kỹ năng phỏng vấn.

Tài liệu Nội dung
Tuyển dụng Thông tin về tìm kiếm việc làm và tuyển dụng
Lập kế hoạch sự nghiệp Các hoạt động và tài liệu cho quá trình xây dựng sự nghiệm và lập kế hoạch
Thư xin việc & thư cảm ơn Các lời khuyên và mẫu hỗ trợ viết thư xin việc và thư cảm ơn hiệu quả
CV/Resume Các lời khuyên vào mẫu hỗ trợ viết CV hiệu quả
Phỏng vấn tuyển dụng Thực hành các câu hỏi phỏng vấn và những lời khuyên để thực hiện phỏng vấn tuyển dụng thành công