Bảo mật thông tin và điều khoản sử dụng

Hợp tác với khối doanh nghiệp tư nhân

WUSC tin rằng nhóm doanh nghiệp tư nhân giữ vai trò hết sức quan trọng trong đóng góp phát triển xã hội, văn hóa, và kinh tế. Khu vực này cũng có trách nhiệm thúc đẩy phát triển cộng đồng nơi diễn ra các hoạt động của mình.

Chính sách riêng tư

Tổ chức hỗ trợ Đại học Thế giới Canada (WUSC) cam kết bảo mật thông tin cá nhân thu được từ nhân viên, các tổ chức đóng góp, tình nguyện viên, cựu tình nguyện viên, thành viên, và các đối tác. Chúng tôi tuyệt đối tôn trọng niềm tin của các bên trong việc cung cấp  cho WUSC những thông tin cá nhân. Chúng tôi hiểu rằng việc duy trì và củng cố niềm tin này đòi hỏi WUSC hoàn toàn minh bạch và rõ ràng trong việc chúng tôi xử lý và sử dụng các thông tin này.

Trong các dự án và hoạt động của mình, chúng tôi thu thập và sử dụng các thông tin cá nhân. Tất cả các cá nhân và tổ chức chúng tôi thu thập thông tin có thể hoàn toàn tin tưởng những thông tin này sẽ được bảo mật và việc sử dụng nằm trong phạm vi quý vị đã cho phép chúng tôi.

Các thông tin cá nhân thu thập bởi WUSC được bảo mật. Các nhân viên chuyên trách của chúng tôi có quyền truy cập các thông tin này khi cần thiết và chỉ được sử dụng đúng với mục đích ban đầu khi những dữ liệu này được thu thập. WUSC có các hệ thống bảo mật giúp đảm bảo những thông tin này không được phát tán và chia sẻ nằm ngoài phạm vi thu thập ban đầu. WUSC đồng thời luôn tiến hành các phương pháp phân tích và đo đạc để đảm bảo tính toàn vẹn thông tin và không làm thất thoát hay phá hủy dữ liệu.

Chính sách về giới tính

WUSC cam kết hướng tới sự bình đẳng về giới tính và hỗ trợ các phụ nữ nằm trong tổ chức và các chương trình trực thuộc. Thông qua quá trình phát triển và thực hiện Chính sách Bình đẳng Giới, WUSC cam kết:

  • Đưa vấn đề giới vào các chương trình hoạt động nhằm đảm bảo bình đẳng giới là yếu tố thiết yếu trong quá trình hoạch định, thiết kế, lựa chọn, thực hiện, và đánh giá các khía cạnh khác nhau trong chương trình hoạt động, điều hành của WUSC;
  • Đưa vấn đề giới vào các điểu khoản và quy định;
  • Thúc đẩy môi trường làm việc trong đó nhân viên có trách nhiệm và được tạo điều kiện đóng góp vào bình đẳng giới trong tổ chức;
  • Cung cấp thông tin và nâng cao nhận thức của nhân viên, thành viên, và đối tác với các mục tiêu chương trình, từ đó mỗi cá nhân đều thực thi một phần trách nhiệm trong bình đẳng giới.

Chính sách môi trường

WUSC cam kết thực hiện các quy định trách nhiệm với môi trường và đảm bảo yêu tố môi trường luôn được đưa vào cân nhắc trong hoạt động của tổ chức.

WUSC luôn nỗ lực giảm thiểu các tác động tới môi trường thông qua:

  • Cam kết mua những sản phẩm hàng hóa và đồ dùng từ chất liệu tái chế
  • Giảm mức tiêu thụ năng lượng xuống mức tối thiểu
  • Giảm mức độ xả rác thải xuống mức tối thiểu
  • Nỗ lực giảm thiểu chất thải carbon
  • Cam kết đưa các yếu tố môi trường vào cân nhắc trong mọi khía cạnh chương trình
  • Thúc đẩy nhận thức phát triển môi trường bền vững với nhân viên

Chính sách trợ giúp đặc biệt cho khách hàng

WUSC cam kết cung cấp các phương thức hỗ trợ hợp lý với người tàn tật. Chính sách trợ giúp đặc biệt cho khách hàng của WUSC (CSAP) cho thấy những tiêu chuẩn của tổ chức trong dịch vụ khách hàng. Những tiêu chí này được dựa trên các điều khoản cốt lõi về sự độc lập, tôn trọng phẩm cách, kết nối và công bằng cơ hội cho người khuyết tật, đồng thời tuân theo Luật về quyền tiếp cận cho người khuyết tật bang Ontario năm 2005 (AODA).

Chính sách trợ giúp đặc biệt cho khách hàng của WUSC được áp dụng cho toàn bộ hệ thống nhân sự, bao gồm nhân viên, thực tập sinh, tình nguyện viên, hay các nhân viên hợp đồng, cung cấp dịch vụ trong WUSC, hoặc đại diện cho WUSC.

Nhân viên WUSC cần hỗ trợ những người có yêu cầu trợ giúp đặc biệt một cách tích cực, sử dụng các công cụ sẵn có thích hợp.

Nếu Quý vị có bất cứ ý kiến hay đóng góp nào liên quan tới chính sách hỗ trợ người khuyết tật của WUSC, xin vui lòng gửi thư điện tử về [email protected], hoặc điện thoại tới 1-800-267-8699, máy lẻ 3644 (miễn phsi), hoặc gửi thư trực tiếp tới bộ phận Nhân sự WUSC tại địa chỉ 1404 Scott, Ottawa, ON, K1Y 4M8. Các ý kiến góp ý đều được chuyển về bộ phận Nhân sự. Phản hồi sẽ được chuyển lại Quý vị trong vòng 30 ngày sau khi ý kiện được tiếp nhận.