Khu Công nghệ Phần mềm Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh (ITP)

Khu Công nghệ Phần mềm Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh (ITP) là môi trường hấp dẫn dành cho các nhà khởi nghiệp công nghệ trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin & Truyền thông (ICT).

Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp tại ITP là một sáng kiến vi mô của Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh nhằm góp phần cải thiện đồng thời ba yếu tố có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển kinh tế của Việt Nam, bao gồm:

(1) nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo;

(2) nâng cao sự sẵn sàng của công nghệ;

(3) nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực ICT.

Được xây dựng trên nền tảng hạ tầng kỹ thuật được nhà nước đầu tư từ năm 2003 đến nay tại cửa ngõ của khu đô thị Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, ITP sẽ đẩy mạnh hợp tác và liên kết với các tổ chức công và tư liên quan nhằm mang đến cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp khởi nghiệp các nguồn lực cần thiết để nâng cao cơ hội thành công. Khác với các dự án khác, nguồn lực công và tư được đồng thời huy động để xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp bền vững tại ITP.

Để tìm hiều thêm thông tin về ITP, vui lòng truy cập trang web chính thức của đơn vị: www.vnu-itp.edu.vn