Vườn ươm Khởi nghiệp Đà Nẵng DNES)

DNES
Vườn ươm Khởi nghiệp Đà Nẵng DNES là một mô hình sáng tạo có vai trò hỗ trợ và thúc đẩy các start-ups phát triển doanh nghiệp. Với cơ sở đặt tại Đà Nẵng, một thành phố biển năng động, phát triển của miền Trung. DNES cung cấp tài nguyên, các mối liên hệ đối tác, nguồn cảm hứng và cả một cộng đồng hỗ trợ năng động. Khi chương trình vườn ươm sáu tháng, các start-ups được nhận các lợi ích như: văn phòng làm việc chung, các hội thảo theo mục đích, nhu cầu, các lời khuyên từ nhiều chuyên gia trong ngành, đồng thời được tiếp cận mạng lưới các nhà đầu tư.

Để có thêm thông tin về DNES, vui lòng truy cập www.dnes.vn.