Tổng hợp tin tức

Trong trang này bạn có thể tham khảo các thông tin về hoạt động đã, đang, và sắp diễn ra của WUSC Việt Nam. Chúng tôi đồng thời cung cấp bản thông cáo báo chí về các hoạt động của WUSC Việt Nam, tài liệu cho báo chí và thông tin liên hệ.

Để có thông tin về các hoạt động đã và đang diễn ra, vui lòng vào trang Tin tức mới nhất. Thông tin về các chương trình, sự kiện sắp diễn ra nằm trong mục Sự kiện.

Nếu bạn có câu hỏi và yêu cầu nào liên quan đến thông tin truyền thông và báo chí của WUSC Việt Nam, vui lòng liên hệ chị Mai Thị Tố Uyên tại địa chỉ email [email protected].

News

Kết thúc Uniterra 3 – Lời cảm ơn

Chương trình Uniterra giai đoạn 3 (2015-2020), đồng thực hiện bởi hai tổ chức WUSC và CECI, được tài trợ bởi Chính Phủ Canada thông qua Cơ quan phát triển quốc tế Canada (GAC) đã kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2020.  Trong vòng 5 năm qua chương trình ...Read more

Hội thảo thường niên Uniterra 2019

Trong hai ngày 13-14 tháng 3 năm 2019, Tổchức Hỗ trợ Đại học thế giới Canada (WUSC) đã tổ chức Hội thảo thường niên tổng kết năm 2018-2019 đối với Chương trình Uniterra tại Việt Nam. Mục tiêu của Hội thảo là nhằm đánh giá lại các thành tựu đã đạt ...Read more

Tập huấn về Tiếp thị Kỹ Thuật số

Chị Stephanie Lapointe, chuyên gia cố vấn Tiếp thị và Truyền thông từ Canada, có 1 năm tình nguyện tại Đại học FPT (13/1/2018-12/1/2019) trong khuôn khổ chương trình Uniterra do WUSC Việt Nam quản lý. Ngoài đối tác chính là Đại học FPT, chị còn hỗ ...Read more