Kết thúc Uniterra 3 – Lời cảm ơn

Chương trình Uniterra giai đoạn 3 (2015-2020), đồng thực hiện bởi hai tổ chức WUSC và CECI, được tài trợ bởi Chính Phủ Canada thông qua Cơ quan phát triển quốc tế Canada (GAC) đã kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2020. 

Trong vòng 5 năm qua chương trình đã tiếp nhận 262 tình nguyện viên hỗ trợ các đối tác Việt nam. Các tình nguyện viên Uniterra đã cùng với các đối tác Việt nam tổ chức nhiều khóa tập huấn nâng cao năng lực cho đối tác, xây dựng nhiều công cụ, tài liệu hỗ trợ đối tác cũng như thử nghiệm nhiều cách tiếp cận mới. Các tình nguyện viện đã nhiệt tình cống hiến để mang đến sự thay đổi.  Phía đối tác Việt nam cũng đã rất tận tình hỗ trợ các tình nguyện viên không chỉ trong công việc mà còn giúp họ hiểu hơn về đất nước và con người Việt nam, tạo điều kiện cho họ hòa nhập nhanh với môi trường mới để có thể thực hiện tốt công việc của mình. Chính các tình nguyện viên và các đối tác là những người đã làm nên thành công của Chương trình Uniterra. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự đóng góp và hỗ trợ tích cực từ các tình nguyện viên và đối tác chương trình Uniterra trong 5 năm qua.

Xin cảm ơn các cán bộ của WUSC và CECI đã nỗ lực giúp cho Chương trình Uniterra thực hiện thành công ở Việt nam.

Xin cảm ơn Cơ quan phát triển Quốc tế Canada đã luôn đồng hành cùng chương trình.

Quí vị có thể  xem báo cáo tóm tắt về chương trình Uniterra và hiểu thêm về các tác động của chương trình tại đây

Nguyễn Thị Huê, Điều phối viên Quốc gia, Tổ chức WUSC Việt Nam