Giới thiệu

Thành lập vào những năm 1920, Tổ chức Hỗ trợ Đại học Thế giới Canada (WUSC) là tổ chức phi chính phủ hàng đầu của Canada hoạt động hướng tới mục tiêu xây dựng một thế giới công bằng và bền vững. Chúng tôi làm việc chặt chẽ với một mạng lưới rộng lớn gồm các cơ sở giáo dục (Cao đẳng, Đại học), các tập đoàn, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội dân sự và các tình nguyện viên nhằm cung cấp các cơ hội đào tạo, tạo công ăn việc làm và trao quyền cho hàng triệu phụ nữ và thanh niên cần hỗ trợ trên khắp thế giới. WUSC kết nối kinh nghiệm và kỹ năng của tình nguyện viên với nhu cầu và mục đích của các đối tác địa phương, từ đó thực hiện mục tiêu phát triển bền vững. Hiện tại, chúng tôi đã phát triển chương trình tại 13 quốc gia châu Á, châu Phi, châu Mỹ Latin và Bắc Mỹ.

Có mặt tại Hà Nội từ năm 1991, WUSC đã triển khai nhiều chương trình giáo dục và đào tạo đa dạng trên cả nước. Các tình nguyện viên của WUSC đã phối hợp chặt chẽ với các đối tác địa phương nhằm xác định các nhu cầu hỗ trợ về kỹ năng và kiến thức chuyên môn như: Phương pháp giảng dạy, Đào tạo kỹ năng hướng nghiệp, Tiếp thị và Truyền thông, Quản lý dự án, Phát triển quan hệ đối tác.