WUSC Việt Nam ký kết Thỏa thuận hợp tác với Hội đồng Tư vấn Du lịch TAB

Chúng tôi xin vui mừng thông báo: Hội đồng Tư vấn Du lịch TAB đã chính thức trở thành đối tác chiến lược mới nhất của WUSC trong chương trình Uniterra giai đoạn III.

Thành lập năm 2012, TAB tập hợp 20 chuyên gia cao cấp trong ngành Du lịch, bao gồm đại diện các cơ quan quản lý nhà nước và lãnh đạo các khách sạn,cơ sở đào tạo, công ty lữ hành, v..v. Nhiệm vụ của TAB là hỗ trợ tư vấn cho Tổng Cục Du lịch và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trong việc lập kế hoạch chiến lược, phát triển du lịch, xúc tiến thương mại đầu tư cho du lịch Việt Nam.

Một trong những hoạt động bước đầu của thỏa thuận hợp tác này là hội thảo về Quản lý Chiến lược trong lĩnh vực Nhân sự đồng tổ chức bởi WUSC và TAB cho các đơn vị đối tác của hai bên vào cuối tháng Một 2018. WUSC Việt Nam đang chuẩn bị bước vào năm thứ Tư của chương trình Uniterra giai đoạn III từ 2015 đến 2020 và hợp tác với TAB sẽ giúp chương trình hỗ trợ các hoạt động với quy mô lớn hơn, có ảnh hường đến toàn ngành du lịch – là lĩnh vực ưu tiên của Uniterra. Với mạng lưới đối tác rộng khắp trong ngành Du lịch, chúng tôi hi vọng mối quan hệ hợp tác với TAB sẽ tạo nên những cơ hội phát triển tích cực cho cả hai bên.