WUSC Việt Nam nhận bằng khen ghi nhận đóng góp tích cực từ VUFO

Cách đây một năm, WUSC Việt Nam đã vinh dự nhận Giải thưởng Đóng góp Tích cực giai đoạn 2016 – 2017 từ Liên hiệp Các tổ chức Hữu nghị Việt Nam VUFO. Ngày hôm nay, 21/12/2017, chúng tôi lại một lần nữa có vinh dự được lựa chọn nhận Bằng khen Ghi nhận Đóng góp Tích cực từ VUFO cho giai đoạn 5 năm từ 2013 đến 2017.

Chị Nguyễn Thị Huê, Điều phối viên Quốc gia đã thay mặt WUSC tham dự buổi lễ tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế tại Hà Nội để nhận bằng khen này. Đây là một niềm vinh dự lớn và động lực khuyến khích không nhỏ cho chúng tôi. Các nhân viên và tình nguyện viên có thể tự hào vì những nỗ lực không ngừng và đóng góp cho sự phát triển của các chương trình của WUSC không chỉ trong năm năm vừa qua, mà còn từ những ngày đầu triển khai tại Việt Nam. Chúng tôi trân trọng công việc và sự đóng góp của các bạn trong việc tạo ra những thay đổi tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội tại Việt Nam.

Chúng tôi cũng hi vọng sự kiện này sẽ đánh dấu khởi đầu của một giai đoạn phát triển mới thành công hơn nữa của các chương trình của WUSC tại Việt Nam.