Students Without Borders

Ra đời năm 2005, chương trình Sinh viên không biên giới (Students Without Borders – SWB) là chương trình thực tập và tình nguyện cho phép sinh viên các trường Đại học và Cao đẳng của Canada có cơ hội chia sẻ và áp dụng kiến thức, kỹ năng trên phạm vi toàn cầu.

Có mặt tại hơn 80 trường Đại học và Cao đẳng của Canada, hàng năm, SWB gửi hơn 150 sinh viên tới thực tập tại 13 quốc gia trên thế giới.

Với kiến thức chuyên ngành đa dạng, sinh viên của chúng tôi dành từ một học kỳ trở lên trong năm học cuối để làm việc với các đối tác địa phương nhằm tích lũy kinh nghiệm thực tế, đồng thời đóng góp cho sự phát triển của các cộng đồng địa phương.

Từ năm 2005, SWB đã gửi gần 150 sinh viên từ hơn 10 trường Cao Đẳng và Đại học của Canada sang học tập và làm việc với các đối tác của tổ chức WUSC và chương trình Uniterra tại Việt Nam.