Leave for Change

Leave for Change (L4C) là chương trình tình nguyện viên (TNV) ngắn hạn trong khuôn khổ chương trình Uniterra. Tại Việt Nam, L4C đã thu hút hơn 77 TNV là các giáo sư và giảng viên đến từ hơn 7 trường Cao đẳng và Đại học của Canada (như Đại học British Columbia, Cao đẳng Cộng đồng Nova Scotia NSCC) cũng như các cán bộ và chuyên gia cấp cao từ hơn 11 tập đoàn và công ty lớn của Canada như Deloitte, Abbott Canada hay Transat sang Việt Nam.

Với 3-4 tuần làm việc, các TNV L4C đã hỗ trợ các đối tác Việt Nam trong việc xây dựng năng lực và chia sẻ các kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm trong các lĩnh vực chính như Phát triển quan hệ đối tác, Nghiên cứu khoa học, Xây dựng chiến lược tiếp thị và truyền thông, Quản lý nhân sự và tài chính, Xây dựng khung chương trình và Tổ chức sự kiện.