Hội thảo Quốc tế

International Seminar là hội thảo quốc tế được tổ chức hàng năm tại một trong 14 nước thuộc chương trình Uniterra tại châu Á, châu Phi và châu Mỹ La Tinh. Hội thảo thu hút sự tham gia của các bạn trẻ từ Canada và các nước trong chương trình. WUSC Việt Nam đã đăng cai tổ chức 4 hội thảo quốc tế (hơn 2 tuần/1 hội thảo) tại Hà Nội, Trà Vinh và Bình Thuận. Đây là cơ hội giúp kết nối các bạn trẻ từ Canada, Sri Lanka, Nepal và Việt Nam cùng nhau thảo luận, chia sẻ và hành động vì những mục tiêu phát triển, khởi nghiệp, và thúc đẩy xây dựng  các mối quan hệ hợp tác toàn cầu.

Tháng 11 năm 2015, hội thảo sẽ được tổ chức tại Hà Nội, Việt Nam với chủ đề “Lãnh đạo trẻ trong doanh nghiệp”. Hội thảo là nơi kết nối 24 gương mặt trẻ từ các quốc gia: Canada, Nepal, Sri Lanka, và VIệt Nam để cùng tìm hiểu những cơ hội đưa người trẻ đến với công cuộc phát triển kinh tế.