Hội thảo về Xây dựng câu truyện Truyền thông

Trong tháng Mười, tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển bền vững CSDS VN, Genevieve Hill, Chuyên gia Truyền thông chương trình Uniterra đã tổ chức một hội thảo về xây dựng câu chuyện hiệu quả trong Truyền thông – Gây quỹ trong lĩnh vực phi chính phủ.
Mời các bạn cùng xem những hình ảnh về buổi hoạt động rất thú vị của chúng tôi.