University of Da Nang

Da Nang
Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) hiện là trường đại học lớn nhất khu vực miền Trung Việt Nam. ĐHĐN là cơ sở đào tạo nhiều cấp bậc thông qua các chương trình và khóa học đa dạng. ĐHĐN và các trường trực thuộc cung cấp cho thị trường Việt Nam hàng trăm nghìn ứng viên trong các ngành kỹ sư, kỹ thuật, Công nghệ Thông tin và Truyền thông, kinh tế, giáo dục, v..v..

Về chuyên ngành CNTT & Truyền thông, ĐHĐN có khoa Công nghệ Thông tin trực thuộc Đại học Khoa học & Công nghệ, và Cao đẳng Công nghệ Thông tin. Các phân viện này đều cung cấp các chương trình đào tạo chất lượng cao cho hơn 5,000 sinh viên CNTT & Truyền thông đạt yêu cầu về nhân sự của ngành ngày càng lớn mạnh tại miền Trung cũng như trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Thông tin chi tiết về Đại học Đà Nẵng vui lòng xem tại www.udn.vn.