Cao đẳng Kinh tế TP Hồ Chí Minh

Cao đẳng Kinh tế (CĐKT) TP Hồ Chí Minh đã có 25 năm nghiệm đào tạo. Trường nằm tại quận 10, một khu vực năng động đang trên đà phát triển nhanh chóng của thành phố Hồ Chí Minh. Trường hiện đang cung cấp các chương trình đào tạo đa dạng cho ở 7 ngành chính bao gồm: Kế toán, Quản lý Kinh tế, Kinh tế Đối ngoại (Xuất – nhập khẩu), Thương mại, Hướng dẫn Du lịch, Tiếng Anh Thương mại, và Công tác xã hội.

Để tìm hiểu thêm thông tin về trường Cao đẳng Kinh tế TP Hồ Chí Minh, vui lòng xem tại đây: www.kthcm.edu.vn