Đại học FPT

FPT

Đại học FPT được thành lập năm 2006 bởi tập đoàn FPT, một trong những đơn vị hàng đầu Việt Nam về Công nghệ Thông tin và Truyền thông. Đại học FPT tập trung tiếp nhận và phát huy những tiến bộ giáo dục toàn cầu đồng thời kết hợp kinh nghiệm về giáo dục và làm việc thực tế để đáp ứng nhu cầu mạnh mẽ thị trường đối với nhân lực CNTT trình độ cao. Đại học FPT đặt tại khu công nghệ cao Hòa Lạc, các Hà Nội 45 phút di chuyển.

Thông tin chi tiết về Đại học FPT có thể tham khảo tại đây: http://international.fpt.edu.vn/