Hiệp hội các trường Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam (VACC)

VACC là tổ chức đại diện và tiếng nói chung của các trường Đại học, Cao đẳng theo mô hình cao đẳng cộng đồng tại Việt Nam. VACC hoạt động vì lợi ích chung của các đơn vị thành viên, phát triển mô hình học tập thực tế, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam. VACC hoạt động như một diễn đàn, nơi các thành viên cùng học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm thực hiện mô hình cao đẳng cộng đồng và áp dụng vào thực trạng Việt Nam.

Để tìm hiểu thêm thông tin về VACC, vui lòng xem tại đây: www.vacc.org.vn/

News

Hội thảo thường niên Uniterra 2019

Trong hai ngày 13-14 tháng 3 năm 2019, Tổchức Hỗ trợ Đại học thế giới Canada (WUSC) đã tổ chức Hội thảo thường niên tổng kết năm 2018-2019 đối với Chương trình Uniterra tại Việt Nam. Mục tiêu của Hội thảo là nhằm đánh giá lại các thành tựu đã đạt ...Read more

Tập huấn về Tiếp thị Kỹ Thuật số

Chị Stephanie Lapointe, chuyên gia cố vấn Tiếp thị và Truyền thông từ Canada, có 1 năm tình nguyện tại Đại học FPT (13/1/2018-12/1/2019) trong khuôn khổ chương trình Uniterra do WUSC Việt Nam quản lý. Ngoài đối tác chính là Đại học FPT, chị còn hỗ ...Read more

WUSC Tham gia Sự kiện Ngày Vệ sinh Môi trường Thế giới

WUSC đã tham gia cùng 156 quốc gia và trên 13 triệu tình nguyện viên trên toàn cầu trong sự kiện Ngày Vệ sinh Môi trường Thế giới vào thứ 7, ngày 15/9 vừa qua để nâng cao nhận thức mọi người về tầm quan trọng của việc giữ gìn cộng đồng của chúng ta ...Read more