Quan hệ đối tác

VACC
Sau hơn 20 năm hoạt động tại Việt Nam, WUSC đã phát triển mối quan hệ đối tác vững chắc và mạnh mẽ với nhiều trường Đại học, Cao đẳng và các doanh nghiệp rộng khắp.

Chương trình mới nhất của chúng tôi là Uniterra Việt Nam trong giai đoạn 3, từ 2015 đến 2020, với trọng tâm là hai ngành Du lịch và Công nghệ Thông tin.

Trong chương trình này, chúng tôi đã ký thỏa thuận hợp tác với Hiệp hội các trường Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam, trực tiếp với 13 trường cùng nhiều doanh nghiệp và hiệp hội khác.