Hội thảo phát triển đối tác Đà Nẵng

RKA_7891 (2)
Sau một năm thiết lập quan hệ đối tác và phân tích đánh giá ngành du lịch tại Đà Nẵng, chúng tôi đã rất ấn tượng với sự tăng trưởng và năng động của khu vực. Dựa trên thực tế phát triển và những đề xuất từ các đơn vị trong ngành, WUSC Việt Nam sẽ phối hợp cùng Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng (DANUSTA) tổ chức một chuỗi hội thảo dành cho các đối tác và đơn vị giáo dục, doanh nghiệp địa phương vào tháng Ba 2017.

Các hội thảo sẽ xoay quanh việc lập kế hoạch chiến lược phát triển ngành du lịch tại thành phố giúp đáp ứng nhu cầu hội nhập, và các thông tin cần biết trong việc tiếp nhận và làm việc với tình nguyện viên Uniterra, các chuyên gia đến từ Canada tại cơ sở.

Chị Nguyễn Minh Hạnh, Điều phối Quốc gia WUSC Việt Nam và các chuyên gia Uniterra sẽ điều hành các hội thảo trong hai ngày 15 và 16 tháng Ba 2017.