Tập huấn chiến lược Quản lý Nhân sự thực hiện bởi WUSC và TAB

Vào ngày 30 và 31 tháng Một, WUSC Việt Nam và Hội đồng Tư vấn Du lịch TAB sẽ đồng tổ chức hội thảo tập huấn về chiến lược Quản lý Nhân sự cho đối tác của hai bên. Trong hai ngày làm việc liên tục, các đại biểu tham dự sẽ được cung cấp kiến thức và công cụ thực hành về các nội dung: tuyển dụng, xây dựng chiến lược nhân sự, quản lý hiệu quả công việc, và xây dựng sự hài lòng và nâng cao đóng góp của nhân viên.

Hai tình nguyện viên Uniterra gồm Christiane Cote, Chuyên gia Tư vấn Quản lý Nhân sự, và Kariann Workmann, Chuyên gia Tư vấn Quản lý Khách sạn sẽ hướng dẫn và hỗ trợ người tham dự xuyên suốt hội thảo.

Với ngành Du lịch là trọng tâm của chương trình Uniterra giai đoạn III, hội thảo này được thực hiện với mục tiêu nâng cao hỗ trợ các đối tác của WUSC trong ngành này, cùng với các đối tác khách sạn và tập đoàn của TAB. Chúng tôi hi vọng đây cũng là bước khởi đầu để đẩy mạnh hoạt động hợp tác giữa WUSC và TAB, đồng thời phát triển kết nối với giữa các đơn vị đào tạo và doanh nghiệp tư nhân.