Hội thảo ICT Uniterra 5-2016

Whole room 1

Ngày 12 tháng Năm 2016, Uniterra Vietnam cùng ITP (Information Technology Park) sẽ phối hợp tổ chức một hội thảo với khách mời là các đại diện tổ chức và doanh nghiệp nổi bật trong ngành Công nghệ Thông tin và Truyền thông (ICT) của Việt Nam. Hội thảo sẽ giúp Uniterra khảo nghiệm các kết quả nghiên cứu thị trường đã được triển khai từ đầu giai đoạn 3, đồng thời mở rộng phạm vi hoạt động và phát triển quan hệ đối tác.

Nội dung chính của hội thảo bao gồm:

  1. Chiến lược phát triển ngành công nghệ phần mềm trong năm năm tiếp theo
  2. Chuẩn yêu cầu kỹ năng trong tuyển dụng nhân sự ngành phần mềm
  3. Các vấn đề liên quan trong giáo dục và đào tạo ngành Công nghệ Thông tin & Truyền thông (ICT)

Các đại diện tham dự đến từ nhiều công ty gia công phần mềm, các phân viện đào tạo, cùng các ban ngành liên quan.

Hội thảo sẽ được tổ chức tại Quang Trung Software City (QTSC) tại thành phố Hồ Chí Minh.