Thiết lập quan hệ đối tác với WISE

Trong giai đoạn hiện tại của chương trình Uniterra tại Việt Nam, việc hỗ trợ thanh niên và phụ nữ trẻ ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Với mục đích này, tháng 11/2017, WUSC Việt Nam đã ký kết bản Thỏa thuận Hợp tác với WISE – Công ty Cổ phần Xã hội Hỗ trợ Phụ nữ Khởi nghiệp và Kinh doanh, đưa WISE trở thành đối tác mới nhất của chúng tôi.

Thành lập ngày 7 tháng Ba 2017 bởi Sáng Kiến Kinh Doanh Mekong MBI, một dự án của Ngân hàng Phát triển châu Á ADB do chính phủ Australia tài trợ, WISE có sứ mệnh kết nối các công ty khởi nghiệp lãnh đạo bởi phụ nữ với các nhà đầu tư và tư vấn.

Nằm trong các hoạt động khởi động mối quan hệ hợp tác, tình nguyện viên Uniterra, Chuyên gia Truyền thông Genevieve Hill đã triển khai một hội thảo và các hoạt động networking với chủ đề “Truyền thông hiệu quả cho Doanh nghiệp” cho các đối tác của WISE.

Với việc thiết lập đối tác mới này, chúng tôi hy vọng sẽ hỗ trợ được nhiều hơn cho các doanh nghiệp khởi nghiệp nữ, góp phần nâng cao năng lực và tạo thêm nhiều việc làm cho phụ nữ và thanh niên.


Chị Từ Thu Hiền, CEO của WISE (bên trái) và chị Nguyễn Thị Huê, Điều phối Quốc gia WUSC Việt Nam ký kết bản thỏa thuận


Tình nguyện viên Uniterra – Genevieve thực hiện workshop tại WISE