Hội thảo về Google Design Sprint tại Cao đẳng Thực hành FPT Polytechnic

Vào ngày 14 tháng 12 tại Hà Nội, tình nguyện viên Leave For Change – Rebecca Breslin của chúng tôi đã triển khai hội thảo về Google Design Sprint – Mô hình Làm việc Cấu trúc Google – cho các cán bộ, nhân viên của trường Cao đẳng Thực hành FPT Polytechnic, nơi Rebecca đang công tác tại Việt Nam.

Hội thảo được tập trung vào yếu tố sáng tạo đặc biệt với mô hình Google Venture Design Sprint. Sprint là một quá trình đóng khung thời gian 5-ngày để giải quyết những câu hỏi về kinh doanh quan trọng thông qua thiết kế, lên mẫu, và kiểm thử các ý tưởng với khách hàng. Mục đích của hội thảo là giúp các cán bộ FPT Polytechnic nắm được khái niệm và csc đặc tính của quá chính giúp họ tự phác thảo những thử thành mà phòng/nhóm của mình đang gặp phải, và cách phối hợp làm việc để giải quyết vấn đề theo một quy trình nhất quán, liên kết, đóng khung thời gian, và theo từng bước một.

Trong suốt buổi hội thảo, các cán bộ tham dự đã được trực tiếp tham gia và thử nghiệm những kiến thức mới trong không khí sôi nổi, hào hứng với những hoạt động, bài tập đưa ra nhằm giải quyết một vấn đề đã được mỗi nhóm lựa chọn là ưu tiên hàng đầu của mình. Các nhóm lựa chọn đối tượng trung tâm là các học viên hiện tại của trường, và phân tích vấn đề từ vị trí khách quan của nhóm đối tượng này.

Hiện tại các tập đoàn lớn trên toàn cầu đều đang áp dụng mô hình giải quyết các vấn đề đặt ra một cách nhanh chóng và hiệu quả sử dụng mô hình thử nghiệm và học hỏi, không gây lãng phí thời gian, tiền bạc và năng lượng, với một giải pháp không xung đột với người dung. Rebecca và Uniterra rất vui mừng khi được giới thiệu mô hình làm việc tiên tiến này tới các cán bộ của FPT Polytechnic Hà Nội.