Kariann Workman

Kariann Workman
Vị trí:
Chuyên gia Tư vấn Dịch vụ Lưu trú
Đối tác địa phương: Đại học Duy Tân
Thời gian công tác: Tháng Tám 2017 – Tháng Tám 2018

Kariann đã làm việc trong ngành Du lịch và Lưu trú trong hơn 20 năm và giữ nhiều vị trí lãnh đạo đa dạng trước khi chuyển sang lĩnh vực Giáo dục. Chị đã quản lý việc mở cửa 17 khách sạn với Delta Hotels (sở hữu bởi Tập đoàn Khách sạn và Resorts Marriott),  xây dựng các quy chuẩn và triển khai nhiều chương trình đào tạo và phát kiến vận hành. Với những kinh nghiệm này, có thể nói, Kariann là một chuyên gia nắm vững xuyên suốt mọi khía cạnh của ngành quản lý lưu trú khách sạn.

Với niềm đam mê về đào tạo và giảng dạy, Kariann đã chuyển sang lĩnh vực giáo dục và làm việc cho các tổ chức phi chính phủ và đại học. Trước khi sang công tác tại Việt Nam, Kariann làm việc tại Cao đẳng Centennial, giảng dạy về ngành Lưu trú Khách sạn, đồng thời giữ vai trò Phó Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Chương trình.

Tại Việt Nam, Kariann đã làm việc với Hội đồng Tư vấn Du lịch Việt Nam (TAB) thông qua việc tổ chức nhiều hội thảo ở các chủ đề đa dạng (Quản lý Tài nguyên Nhân sự Chiến lược, và Lập kế Hoạch Chiến lược Marketing & Triển khai), với Cao đẳng Du lịch Huế trong xây dựng Kiểm toán để cải thiện chương trình, đồng thời tổ chức tập huấn cho khoa về vai trò Quản gia.

Tại đối tác chính của mình, Đại học Duy Tân, Kariann cung cấp cho khoa những kỹ thuật thúc đẩy sinh viên tham gia tích cực trong lớp học, đồng thời phát triển giáo trình đào tạo.

Kariann thích nấu ăn và trải nghiệm những vùng miền ẩm thực độc đáo. Chị cũng yêu biển và mong muốn thỏa mãn ước mơ du lịch khám phá của mình, gặp gỡ nhiều người trên khắp thế giới.